Support
www.nicha-pestservice.com
02-174-3418
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

กำจัดแมลงสาบ

วันที่: 01-02-2016

กำจัดแมลงสาบ

แมลงสาบที่เป็นปัญหาในประเทศไทย มี 3 ชนิด

 • แมลงสาบเยอรมัน ( Gerrman cockroach)
 • แมลงสาบอเมริกา ( American cockroach)
 • แมลงสาบผี ( Harlequin cockroach)

ปกป้องที่พักอาศัยและครอบครัวของคุณจากแมลงสาบ

แมลงสาบเป็นสัตว์รบกวนที่มีความเสี่ยงสูงต่อคุณและบ้านของคุณ เพราะมันสามารถปรับตัว และขยายพันธุ์ได้ดีแม้ดีแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย แมลงสาบสามารถแพร่พันธุ์ และฟื้นสภาพอย่างรวดเร็ว แมลงสาบเป็นพาหนะที่สำคัญที่นำเชื้อโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ เช่น

ความสำคัญทางการแพทย์

 • : อุจจาระล่วง บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ
 • : พยาธิปากขอ / ไส้เดือนตัวกรม / ตืดแคระ / ตืดวัว
 • : เรื้อน กาฬโรค ตับอักเสบ
 • : หอบหืด ภูมิแพ้

 

 

แมลงสาบเยอรมัน (Gerrman cokroach) เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก ที่พบในบ้านเรือน

 • ลำตัว : สีน้ำตาลซีดแต่เป็นประกาย ขามีสีอ่อนกว่าลำตัว
 • ปีก    : ปีกอาจยาวหรือสั้นกว่าส่วนท้องเล็กน้อย
 • หนวด : เรียวและยาวกว่าลำตัว
 • ขนาด : ตัวเมีย ยาว 11 -15 มม.
 •          ตัวผู้  ยาว  11 - 13 มม.
 • แหล่งที่พบ : ห้องครัว ชั้นวางของ ลิ้ยชัก  ซอกโต๊ะ / กล่องเก็บของ ตู้เสื้อผ้า พื้นที่ระหว่างอ่างน่้ำแลพผนัง ถังขยะ

 

 

. แมลงสาบอเมริกัน (American cokroach) เป็นแมลงสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในบ้านเรือน

 • ลำตัว : สีน้ำตาลแดง มันวาว
 • ปีก : ยาวถึุงปลายของส่วนท้อง สีน้ำตาลแดงตลอดทั้งปีก
 • หนาว : เรียวและยาวกว่าลำตัว
 • ขนาด : ตัวเมีย  ยาว  30-35 มม.
 •           ตัวผู้  ยาว 33 - 40 มม.
 • แหล่งที่พบ : ท่อระบายน้ำ,ห้องน้ำ,ครัว,ตู้กับข้าว , ห้องเก็บของ,ลิ้นชัก,กล่องกระดาษ,ตู้หนังสือ,ใต้ฝ้าเพดาน

 

 

แมลงสาบผี  (Harlequin cockroach) เป็นแมลงสาบที่มรขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่

 • ลำตัว: มีลวดลายสวยงาม สีน้ำตาลเข็มหรือสีดำสลับกับสีเหลือง
 • ปีก: เห็นเป็นเพียงเกล็ดปีกและมีเฉพาัปีกหน้า
 • หนวด: เรียวและยาวกว่าลำตัว
 • ขนาด:   ตัวเมีย  ยาว  22 - 31 มม.
 •              ตัวผู้      ยาว 18 26  มม.
 • แหล่งที่พบ : พบในอาคารบ้านเรือนเป็นส่วนมาก ในกล่องกระดาษ,ห้องครัว,ตู้กับข้าว,ตู้เก็บของ

 

มาตราฐานงานการควบคุมและกำจัดแมลงสาบ

สุขวิทยาและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ( Sanitation) - สะสาง   แยกขยะและขจัดทิ้งของที่ไม่จำเป็น

 • สะดวก : จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ไม่วางสิ่งของชิดติดผนังหรือพื้น
 • สะอาด : ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งท่อระบายน้ำ
 • สุขลักษณะ : จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย
 • สร้างนิสัย: ช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้มรการระบาดของแมลงสาบ
 • การใช้กับดัก ( Trap)
 • การใช้เหยื่อพิษ (Toxic bait)
 • การพ่นสารเคมีกำไจัดแมลงแบบมีฤทธิ์ตกค้าง ( Residnal spray)
 • การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบมีฤทธิ์กระจ่าย ( Ressidual spray)

ขั้นตอนการทำงาน

 

 

1. เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจแหล่งที่มาของแมลงสาบ ตามซอกมุมของอาคาร และทำการฉีดพ่นตามซอกมุมของอาคาร ,ห้องครัว,ห้องน้ำท่อน่้ำทิ้ง,ห้องเก็บของ,ตู้กับข้าว,ตู้เก็บของ ตามพื้นระหว่างอ่างน้ำและผนัง ถังขยะ เป็นต้น